ill 2. JEESUS KRISTUSE IKOONI KONSERVEERIMINE. ÄMBLIKUTE KALMISTUST KULDSE AARDENI.

ill 2. Kasti sees paiknes 24 × 15 cm ikoon, mis lähemal vaatlusel osutus lohakalt maalilakiga kaetud värviliseks fotoreproduktsiooniks.

fig 2. The icon inside the box, 24 x15cm in size that, at closer inspection, occurred to be a coloured photo reproduction, carelessly coated with varnish.