ill 8. JEESUS KRISTUSE IKOONI KONSERVEERIMINE. ÄMBLIKUTE KALMISTUST KULDSE AARDENI.

ill 8. Ikoon-trükipilt oli väga tahmane. Puhastamisel kasutati triammooniumtsitraadi vesilahust ja etanooli (fotol on pool pildi pinnast puhastatud).

fig 8. The icon itself, i.e. the print was sooty. For cleansing tri-ammonium-citrate aqueous solution and ethanol were used.(The photo shows that half of the surface has been cleansed.)