ill 12. JEESUS KRISTUSE IKOONI KONSERVEERIMINE. ÄMBLIKUTE KALMISTUST KULDSE AARDENI.

ill 12. Seebivanni järel allusid pinnale paakunud tahm ja mustus juba kergemini edaspidisele töötlusele triammooniumtsitraadiga. Puhastuse käigus valmis ootamatult terve hulk huvitavaid kunstiteoseid. Nimelt jätsid puhastatavad osad filterpaberi peale tahmast ja mustusest kontuurid, mis kordasid ikoonikatte ažuurset mustrit.

fig 12. After washing the hardened soot and dirt yielded better to the further processing with tri-ammonium-citrate. The process presented us unexpectedly with exciting pieces of art. Namely, the parts being cleansed left contours of soot and dirt on the filter paper. These contours followed the pattern of the cover.
Fotograaf: 
Maria Lillepruun