ill 16. JEESUS KRISTUSE IKOONI KONSERVEERIMINE. ÄMBLIKUTE KALMISTUST KULDSE AARDENI.

ill 16. Pärast detailide konserveerimist tuli kokku panna suur 3D-puzzle. Metallkate koosnes kuueteistkümnest lahtisest detailist ja lisaks oli aluspaberi uusi ja vanu osi kokku üheksa. Kastile pandi uus kaaneklaas, mis kaitseb konserveeritud ikooni tolmu ja väliskeskkonna mõjude eest ning annab objektile väärika lõpetatud ilme.

fig 16. When all the details had been conserved, a big 3D puzzle was to be assembled. The metal cover consisted of sixteen loose details and the base paper of nine old and new pieces. The box got a new glass cover that would protect the conserved icon from dust and environmental influences. The whole looks dignified and completed now.