ill 13. PIIRISSAARE PALVELA IKOONID - PÕLENGUST RESTAUREERIMISENI

ill 13. Avariitööde II etapi konserveerimistööde aruandest leiab järgmise informatsiooni: „maalingu ülaosa tõenäoliselt hävinenud, allosa aga säilinud“.

ill 13. Avariitööde II etapi konserveerimistööde aruandest leiab järgmise informatsiooni: „maalingu ülaosa tõenäoliselt hävinenud, allosa aga säilinud“.