ill 15. PIIRISSAARE PALVELA IKOONID - PÕLENGUST RESTAUREERIMISENI

ill 15. Krundikaod täideti 10% kalaliimi ja kriidi seguga. Ulatuslikele krundikadudega aladele kanti 5–7 õhukest krundikihti üksteise peale pärast eelmise kihi kuivamist, et vältida kuivamisel tekkida võivad pragusid. Krundi kuivades viimistleti pinda liivapaberiga.

ill 15. Krundikaod täideti 10% kalaliimi ja kriidi seguga. Ulatuslikele krundikadudega aladele kanti 5–7 õhukest krundikihti üksteise peale pärast eelmise kihi kuivamist, et vältida kuivamisel tekkida võivad pragusid. Krundi kuivades viimistleti pinda liivapaberiga.