ill 1. CHINE-COLLÉ ELAB OMA ELU EHK KAHE SELLES TEHNIKAS GRAAFILISE LEHE KONSERVEERIMISEST KANUTIS, MIS AJENDAS KONSERVAATORIT VÕTMA ÜHENDUST KUNSTNIKU ENDAGA

ill 1. F. Krügeri litograafia Nicolaus I, Köningl. litograph. institut. zu Berlin enne konserveerimist.

fig 1. F. Krüger’s lithograph Nicolaus I, Köningl. litograph.institut, zu Berlin before conservation.