ill 3. CHINE-COLLÉ ELAB OMA ELU EHK KAHE SELLES TEHNIKAS GRAAFILISE LEHE KONSERVEERIMISEST KANUTIS, MIS AJENDAS KONSERVAATORIT VÕTMA ÜHENDUST KUNSTNIKU ENDAGA

ill 3. Tõenäoliselt ei olnud tekstiiltausta näol tegemist algse vormistusega, kuna paberites esinesid kahte kihti läbivad rebendid –  ülal 5 cm ja all 15 cm –, mis olid paberi tagaküljel paigatud robustsete kaltsupaberist paikadega. Samas oli taustatekstiil terve, mis viitab selle hilisemale lisamisele.

fig 3. The textile backing was evidently not original as the tears (5cm up and 15cm down) in the paper that penetrated two layers had been mended on the reverse side with robust rag-paper patches. The backing textile was whole, referring to some later-day repairs.