ill 13. CHINE-COLLÉ ELAB OMA ELU EHK KAHE SELLES TEHNIKAS GRAAFILISE LEHE KONSERVEERIMISEST KANUTIS, MIS AJENDAS KONSERVAATORIT VÕTMA ÜHENDUST KUNSTNIKU ENDAGA

ill 13. F. Krügeri litograafia Nicolaus I, Köningl. litograph. institut. zu Berlin pärast konserveerimist Kanutis, 2017.

fig 13. F. Krüger’s lithograph Nicolaus I, Köningl. litograph.institut, zu Berlin after conservation in Kanut, 2017.