ill 1. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 1. Artiklis keskendutakse kopeertehnikatele, mis tulid kasutusele 19. sajandi teisest poolest kuni 20. sajandi esimese pooleni enne kserograafilise tehnika leiutamist ja kasutuselevõttu. Tsüanotüüp EAA.2479.2.128.3.

fig 1. The article focuses on reproduction techniques that were introduced in the second half of the 19th century and were in use until the xerographic technique was invented and applied. Cyanotype EAA.2479.2.128.3.