ill 4. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 4. ... joonis kalkal HMK 9156 AR 5436.

fig 4. Drawing on tracing paper HMK 9156 AR 5436.