ill 6. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 6. tušijoonis paberil HMK 9039 AR 5419.

fig 6. Drawing on paper in Indian/China ink HMK 9039 AR 5419.