ill 7. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 7. koopia HMK 969 AR 5449.

fig 7. Copy HMK 969 AR 5449.