ill 8. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 8. Diasotüübid näivad esmasel vaatlusel tušijoonistena. See eksitus on mõistetav, sest koopiad võivadki olla väga hea kvaliteediga ning koloreeritud kujutisega. Koloreeritud koopia EAA 2479_2_13-27.

fig 8. Diazotypes seem to be drawings in Indian ink at first glance. The misconception is understandable, as copies can be of quite high quality and with coloured images. Coloured reproduction EAA 2479_2_13-27.