ill 13. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 13. Koolitusel tutvuti 19.–20. sajandi esimesel poolel enam levinud koopiate liikidega ning uuriti nende iseloomulikke tunnuseid ja tuvastusmetoodikaid. 

fig 13. The workshop focused on the kinds of copies more often used in the second half of the 19th and the first half of the 20th century. The main characteristic features of these reproductions and their identification methods were carefully studied.