ill 14. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 14. Jooniseid uuriti visuaalselt luubi ja mikroskoobi abil. Kokku analüüsiti kaheksat erinevat kopeertehnikat.   

fig 14. The drawings were inspected visually with a magnifying glass and microscope. All in all, eight different techniques were analysed.