ill 15. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 15. ...raudgallus-trükk (Ferrogallic print). EAA_384_1_1194-5.

fig 15. … ferrogallic print. EAA_384_1_1194-5