ill 17. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 17. ... Vandyke. Arhitektuurimuuseum, Estonia teatri joonised, leht 27.

fig 17. … Vandyke. Museum of Architecture, drawings of the Theatre Estonia, sheet 27.