ill 22. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 22. Arutelu puhastusmeetodite üle.

fig 22. Discussion on cleaning methods.