ill 23. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 23. Koolitaja selgitamas, et kõige olulisem on lahtise mustuse eemaldamine.

fig 23. Supervisor explaining how important it is to remove loose dirt.