ill 24. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 24. Tušijoonisele sarnanev kopeertehnika (tehnika vajab täpsustamist). HMK 9048 AR 5428.

fig 24. A copying technique quite similar to an Indian ink drawing (the technique needs further identification) HMK 9048 AR 5428.