ill 25. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 25. Tehnikate tuvastamine algab jooniste vaatlemisest ja võrdlemisest.

fig 25. Identification starts with observation and comparison.