ill 26. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 26. Töötuba Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis Tartus, 2018. Tsüanotüüpia valmistamine. Paberi katmine valgustundliku lahusega.

fig 26. Workshop at the Estonian Printing and Paper Museum in Tartu, 2018. Making a cyanotype. Coating the paper with a sensitive-to-light solution.