ill 27. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 27. Tsüanotüüpide säritamine UV-kiirgusega.

fig 27. Exposing cyanotypes with UV-radiation.