ill 29. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 29. Tsüanotüüpiate kuivatamine ajalehepakil.

fig 29. Drying cyanotypes on a heap of newspapers.