ill 2. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 2. Detail. Kuju on valmistatud kiulisest troopilist päritolu puidust, mis on muutunud väga  hapraks.

fig 2. Detail. The figure was made of fibrous tropical wood that has become really fragile.