ill 3. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 3. Detail. Pinnal on polükroomne ja kullatisega  detailiderohke maaling.  Krundi kiht on ulatuslikult hävinud.

fig 3. Detail. The surface has been decorated with a gilded and polychrome painting, rich in detail. The layer of the grounding has extensively perished.