ill 5. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 5. Sarkofaag oli murdunud mitmeks osaks, kujul puudusid käpad, kõrvad, nina ja saba. 

fig 5. The sarcophagus had broken into several pieces and the figure had no more paws, ears, nose or tail.