ill 6. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 6. Sarkofaagi  oli varasemalt erinevatel meetoditel parandatud. Kuju turjal olevat auku oli täidetud sinise kartongiga, mis oli kaetud  linase originaalkanga tükiga.

fig 6. The sarcophagus had suffered several repairs in the past. The hole on the scruff of the figure had been filled with blue cardboard and covered with a piece of the original linen fabric.