ill 8. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 8. Kuju terviku taastamisel lähtuti haprast puitmaterjalist ja oli ilmne, et detaile ei saa tavapäraselt serv-servaga kokku liimida. Praod otsusti siduda jaapani paberist sillakestega.

fig 8. While restoring the figure the fragility of wood had to be taken into consideration and thus the end-to-end joining was out of the question. It was decided to tie the cracks with ‘bridges’ made of Japanese paper.