ill 13. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 13. Esmapilgul lootusetuna tundunud objektist sai stabiilne  ja visuaalselt nauditav ese.

fig 13. The object that had initially seemed quite hopeless for conservation had become a stabile and visually pleasant piece.