ill 10. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 10. Pärast kuivamist jäigaks muutunud jaapani paberist sillakesed, aitavad koos hoida ka üksteisest eemale hoidvaid puidu servi.

fig 10. Having dried up the hardened ‘bridges’ would help to keep the edges of wood together.