ill 17. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 17. Topis oli kukkumise tagajärjel purunenud. Esijalgade nahapinnale olid tekkinud rebendid ...

fig 17. A fall or two had broken the stuffed crocodile. The skin of the front legs had tears in it…