ill 19. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 19. ... ning murdunud varbaid esines kõikidel jalgadel.

fig 19. … and all the legs showed broken toes.