ill 22. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 22. Murdekohad kaeti   õhukese jaapani paberiga.

fig 22. The cracks were covered with thin Japanese paper.