ill 27. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 27. Objekti külge ehitatud varbad jäid tugevad ja stabiilsed ega  vajanud lisa toestust. Modelleerimisel kasutati PVA ja kliistri segu.

fig 27. The toes turned out to be strong and stabile and did not need additional support. A mixture of PVA glue and wheat-starch paste was used for modelling the toes.