ill 32. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 32. Kaavik eemaldati   aluselt ja iga murdunud kehaosale leiti algne koht nagu langusti anatoomia seda ette näeb.

fig 32. The lobster was dismounted from the base and every broken piece was put where it should be, in the accordance with a crustacean’s anatomy.