ill 33. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 33. Kaavik  oli väga tolmune.

fig 33. The object was extremely dusty.