ill 34. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 34. Langusti võhad ja ....

fig 34. The lobster’s antennae…