ill 35. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 35. ... jäsemed olid murdunud tükkideks.

fig 35. …and limbs had broken into pieces.