ill 36. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 36. Vana liimkontakti eemaldamisel sai viga  saba uime serv.

fig 36. When old glue was removed the edge of the tail fin was torn.