ill 37. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 37. Räsitud saba serv toestati  ja puuduv osa  täideti  õhukese jaapani paberiga.

fig 37. The edge of the torn tail was supported and the loss was filled with Japanese paper.