ill 39. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 39. Jäsemete ühendamine: jalgade liigeste sisse tehti jaapani paberist torud, mille abil liimiti jalad kokku.  Jäsemed toestati pealt poolt  loorpaberiga ja tulemuseks oli tugev, stabiilne ja silmale märkamatu ühendus.

fig 39. Japanese paper tubes were inserted into the legs and these helped to set the legs together. They were supported on the top with veil paper and the result was satisfactory – a strong, stabile and in-noticeable joint.