ill 41. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 41. Murdude ühendamine: Jalad ja võhad ühendati paberist torukestega ja murdekohad  kaeti loorpaberiga. 

fig 41. Legs and tentacles were joined with the help of small paper tubes and the cracks were covered with veil paper.