ill 42. JAAPANI PABERI KASUTAMINE ERINEVATE MATERJALIDE KONSERVEERIMISEL

ill 42. Parempoolse vurru modelleerimine: õõnsa vurruotsa sisse kinnitati peenike traat, mille ümber ehitati loorpaberist sobiva kujuga vurru osa.

fig 42. Modelling the right-side whisker – thin wire was inserted into the hollow end of the whisker and a new whisker was built round it of veil paper.