ill 11. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 11. Luust detailidele leiti laeka ornamenti järgides sobivad asukohad

fig 11. Bone details were replaced where they belonged according to the existing pattern