ill 13. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 13. Uued ja vanad osad kinnitati laekale PVA liimi täpikestega, et vajadusel oleks detailid  kergesti eemaldatavad

fig 13. The old and new details were fixed on the casket with dots of PVA glue that would allow them to be easily removed when necessary