ill 19. LUUST LAEKA KONSERVEERIMINE

ill 19. Vaade laeka paremale küljele