ill 6. KONSERVEERITUD KAARDI DIGITAALNE PRINTIMINE: PALMSE MÕISAKAARDI REPRO

ill 6. Osadeks jaotatult digiteeriti kaart samm sammult, kaarti rullilt kerides.

ill 6. Osadeks jaotatult digiteeriti kaart samm sammult, kaarti rullilt kerides.