ill 9. KONSERVEERITUD KAARDI DIGITAALNE PRINTIMINE: PALMSE MÕISAKAARDI REPRO

ill 9. …valgusmõõtmine…

ill 9. …valgusmõõtmine…